Prislista/Hinnasto

Nyppning/Nyppiminen

Små hundar/Pienet koirat

Mellanstora hundar/Keskikokoiset koirat

Stora hundar/Isot koirat


40 €

50 €

60 €

Tvätt och fön/Pesu ja föönaus

Små hundar/Pienet koirat (korthåriga/lyhytkarvaiset)

Små hundar/Pienet koirat (långhåriga/pitkäkarvaiset)

Mellanstora/Keskikokoiset (korthåriga/lyhytkarvaiset)

Mellanstora/Keskikokoiset (långhåriga/pitkäkarvaiset)

Stora hundar/Isot koirat (korthåriga/lyhytkarvaiset)                     

Stora hundar/Isot koirat (långhåriga/pitkäkarvaiset)


30 €

35 €

40 €

45 €

50 €

65 €


Klippning/Turkin leikkuu

Små hundar/Pienet koirat

Mellanstora hundar/Keskikokoiset koirat

Stora hundar/Isot koirat


35 €

45 €

60 €

Andra tjänster/Muut palvelut

Borstning av tovor/Takkujen aukaisu

Kloklipp/Kynsien leikkuu

Klotrimning/Kynsien trimmaus

Öronputs/Korvien puhdistaminen

Öronnyppning/Korvien nyppyminen


30 €/h

15 €

20 €
10 €

15 €